קהילת מקדה

כפר אתיופי, חווה תנכית, מרכז תרבות, ייצור ושיווק אומנות – עברית

 

 

- חוברת 2005 מקוצר

- אוגדן מסמכים

- מסמכי עמותה

- תוכנית עיסקית

- תשריט - מקדה

 

 

היזם: אייל טלמור

כתובת: ק.ק מקדה  ת.ד 569 בית שמש 99000

טל: 2515743 -052 ,  8762811 -052